Pose Method seminari

USAVRŠITE TEHNIKU. POBOLJŠAJTE IZVEDBU. IZBJEGNITE OZLJEDE.

Tehnika je kamen temeljac bilo koje sportske aktivnosti. Seminari po Pose Metodi su jedinstveni u svom naglasku na tehnički aspekt pokreta.

Cilj seminara je naučiti sudionike kako koristiti pravilnu tehniku sportom kojim se bave na najučinkovitiji način koristeći prijenos energije u kretanje prema naprijed u svrhu prevencije od ozljede i povećanja prirodnog potencijala.

Pose Metoda® je vodeći sustav baziran na izučavanju tehnike pokreta. Pruža jasne upute o tome kako optimizirati svoju tehniku. Fokusiranjem na ključne poze pomaže eliminirati suvišne pokrete čime postižemo učinkovitije kretanje te djelujemo na sprečavanje ozljeda.

Sudionici seminari doživjeli su pozitivne promjene u istom danu.

Boris
21. Svibanj, 2016 SEMINAR TEHNIKE TRČANJA (8h)
11h, Fanatic Box CrossFit, Zagrebačka cesta 194, Zagreb. Prijavite se putem e-maila: poserunningcroatia@gmail.com
Rujan, 2016 ŠKOLA TRČANJA (12 tjedana)
18h Fanatic Box CrossFit / Jarun. Prijavite se putem e-maila: poserunningcroatia@gmail.com